Results 1 to 6 of 6
 1. #1
  karaalis is offline Member
  Join Date
  Oct 2015
  Posts
  3
  Rep Power
  0

  Default random taking same values twice

  Hello, so it's my course work and the last thing i'm trying to polish before doing presentation about it... is -
  I did try to make - random array without duplicates... no success.
  Could anyone help me how to make so when it randoms it checks for duplicates?


  Java Code:
  package javaapplication10;
  import java.util.Arrays;
  import java.util.Random;
  import java.util.Scanner;
  
  
  public class tiklutests{
   
  private final void run(String []args){
  int ind = 0;
  int summ = 0;
  // User Name SUrname enter
  String[] sv = new String[1];              //masīvs kurā tiks saglabāts studenta vārds uzvārds
  Scanner sc = new Scanner(System.in);          //scanner metode
  System.out.println("Ievadiet Vārdu Uzvārdu zemāk:");  //lietotāja informācija
  for(int j=0; j<1; j++)                 //ievietos cilvēka vārdu uzvārdu ,masīvā.
    sv[j] = sc.nextLine();               //nolasa cilvēka vārdu uzvārdu, kas tiek ievadīts masīvā
  System.out.println("-------------------------------------------------------------------------------------");
  System.out.println("Studenta vārds uzvārds: ");    //lietotāja informācija
  System.out.println(Arrays.toString(sv));       //nolasa masīvu
  System.out.println("-------------------------------------------------------------------------------------");
  
  
       String[] questions; // jautājuma masīvs
    questions = new String[20];
    questions[0] = "Kāds datu pārraides vides vadības princips izmantots Ethernet tīklā?";
    questions[1] = "Kādā datortīklu topoloģijā izmanto terminātoru?";
    questions[2] = "Ko apraksta IEEE 802.3 standarts?";
    questions[3] = "Kādu datu pārraides maksimālo ātrumu spēj nodrošināt 5. kategorijas UTP kabelis?";
    questions[4] = "Kāda ir vārtejas (gateway) funkcionālā nozīme?";
    questions[5] = "Kāds ir tīkla kartes apzīmējums angļu valodā?";
    questions[6] = "Kāds ir datortīkla centrmezgls apzīmējums angļu valodā?";
    questions[7] = "Kāds ir neekranētā vītā pāra kabeļa apzīmējums angļu valodā?";
    questions[8] = "Ko nosaka parametrs 10 apzīmējumā 10Base5?";
    questions[9] = "Kāds kabelis tiek izmantots tīkla specifikācijā 10BaseT?";
    questions[10] = "Kura nav datortīklu topoloģija?";
    questions[11] = "Kāds komponents nav vajadzīgs lokālā tīkla izveidošanai uz vīta pāra pamata?";
    questions[12] = "Kāds apzīmējums ir vītā pāra kabeļa savienotājam?";
    questions[13] = "Kādu utilītprogrammu var izmantot izveidoto tīkla savienojumu aplūkošanai?";
    questions[14] = "Kādu interfeisu neizmanto tīkla adaptera ievietošanai datorā?";
    questions[15] = "Kā apzīmē Windows XP lokālā tīkla pamatprotokolu?";
    questions[16] = "Kas katrai tīkla kartei ir unikāls?";
    questions[17] = "Ko nodrošina optiskais kabelis salīdzinājumā ar 5.kategorijas UTP vītā pāra kabeli?";
    questions[18] = "Kā tiek apzīmēti bezvadu tīkla standarti?";
    questions[19] = "Kā notiek datu pārraide ar pusdupleksās (half-duplex) metodes palīdzību?";
  
    
      String[][] atbildes={ //atbilžu masīvs
    {" (1) centralizētā vadība (2) sacensību princips (3) ar marķiera palīdzību (4) token passing "},
    {" (1) maģistrāles tīkls (bus network) (2) zvaigžņtīkls (star network) (3) gredzentīkls (ring network) (4) tiešais kabeļa savienojums (PC-PC) "},
    {" (1) loģiskā posma vadības protokolu (2) marķiermaģistrāles tīklus (Token Ring) (3) šķiedru optikas tīklus (4) Ethernet tipa tīklus "},
    {" (1) 10 Mbit/sec. (2) 100 Mbit/sec (3) 1000 Mbit/sec (4) 16 Mbit/sec "},
    {" (1) nodrošina datu pārraides maršruta izvēli tīklos, kuriem var būt atšķirīga arhitektūra un protokoli (2) divu datu pārraides tīklu apvienošanai, ja šiem tīkliem ir dažādi protokoli (3) datu pārraides tīkla komunikācijas ierīce, kas modificē pārraidāmos signālus un ļauj pieslēgt datoru tīklam papildu darbstacijas (4) nodrošina datu pārraidi starp datoru tīkliem, kuriem ir atšķirīga arhitektūra un/vai protokoli "},
    {" (1) NIC (2) MAC (3) Hub (4) Switch "},
    {" (1) Hub (2) Switch (3) Router (4) UPS"},
    {" (1) UTP (2) STP (3) FTP4 (4) FDDI "},
    {" (1) ātrumu (2) garumu (3) pretestību (4) portu skaitu"},
    {" (1) vītais pāris (2) optiskās šķiedras (3) tievais koaksiālais (4) resnais koaksiālais"},
    {" (1) līnijas (2) zvaigznes (3) gredzena (4) maģistrāles"},
    {" (1) UTP kabelis (2) koncentrātors (3) savienotājs(4) modems "},
    {" (1) BNC (2) COM (3) RJ-45 (4) RJ-11"},
    {" (1) ping exe (2) netstat exe (3) tracert exe (4) whatsup exe "},
    {" (1) ISA (2) PCI (3) EISA (4) LPT "},
    {" (1) NetBEUI (2) TCP/IP (3) ARCnet (4) IPX/SPX "},
    {" (1) MAC adrese (2) IP adrese (3) lietotāja vārds un parole (4) datu pārraides ātrums "},
    {" (1) lielāku datu drošību, drošumu, pārraides ātrumu (2) samazinātas tīkla izveides izmaksas (3) ērtāku un vienkāršāku izveidotā tīkla uzturēšanu, pārvaldību (4) lielāku datu drošību, bet mazāku datu pārraides ātrumu "},
    {" (1) ISO 9660, TCO 99 (2) 802.11a, 801.11b, 802.11g (3) 10Base5, 10Base2, 10BaseT (4) IEEE 802.3, IEEE 802.5 "},
    {" (1) datus var sūtīt un saņemt, bet ne vienlaicīgi (2) datus var tikai sūtīt (3) datus var tikai saņemt (4) datus var sūtīt un saņemt vienlaicīgi "},
    };
      
      String[] corr; // pareizās atbildes masīvs.
        corr = new String [21];
       corr[0] = "2";
       corr[1] = "1";
       corr[2] = "4";
       corr[3] = "2";
       corr[4] = "4";
       corr[5] = "1";
       corr[6] = "1";
       corr[7] = "1";
       corr[8] = "1";
       corr[9] = "1";
       corr[10] = "1";
       corr[11] = "4";
       corr[12] = "3";
       corr[13] = "2";
       corr[14] = "4";
       corr[15] = "2";
       corr[16] = "1";
       corr[17] = "1";
       corr[18] = "2";
       corr[19] = "1";
       
       // Testa sākuma izvade
       System.out.println("Tīklu tests nr3.");  //testa nosaukums
       System.out.println("-------------------------------------------------------------------------------------");
       System.out.println("Atbildot uz jautājumiem - lietojam atbilžu numurus 1,2,3,4."); //lietotāja instrukcija
       System.out.println("Lietojot burutus vai simbolus , atbildes netiks ieskaitītas.");
       System.out.println("Ievadot atbildi uz jautājumu , jānospiež enter."); 
       System.out.println("*Jautājumi var atkārtoties*"); 
       System.out.println("-------------------------------------------------------------------------------------");
       
       String input2; // String mainīgais priekš lietotāja ievades(scanner).
       Scanner textscan2 = new Scanner(System.in); // scanner metode
       System.out.println("Vai esat gatavs sākt? Ievadiet J vai N"); //lietotāja instrukcija
         input2 = textscan2.nextLine();               //lietotājs ievada savu izvēli
         if (input2.equalsIgnoreCase("J")){            //ja lietotājs ievada j vai J programa iet uz nākošo soli.
          System.out.println("-------------------------------------------------------------------------------------");
         }
         else{ 
        	 System.exit(0);                    //ja lietotājs ievada jebkuru citu skaitli/burtu/simbolu ,programa beidz strādāt.
         } 
       
       //Randomizējam jeb izvēlamies noteiktu skaitu no jautājumiem.
   Random randomize = new Random();
      //no 20 jautājumiem tiks izvēlēti 5 jauktā secībā(randomā).
      for (int i = 0; i <= 5 ; i++) {
      //iegūstam indeksu random jautajumam.
        ind= 0 + randomize.nextInt(questions.length);
      //izvada pirmo no 5 random jautājumiem.
   System.out.println(questions[ind]);
     //izvada jautājuma atbildes, balstoties uz jautājuma indeksu.
   System.out.println(Arrays.toString(atbildes[ind]));
   
   
   String input;                  // String mainīgais priekš lietotāja ievades(scanner).
   Scanner textscan = new Scanner(System.in);   // scanner metode
    System.out.println("Ievadi atbildi zemāk: "); // lietotāja informācija
     input = textscan.nextLine();        // nolasa lietotāja ievadi
      if (input.equalsIgnoreCase(corr[ind])){
      summ++;
      System.out.println("-------------------------------------------------------------------------------------");
      }
      else{ 
    	  System.out.println("-------------------------------------------------------------------------------------");
    }
    }
     
   System.out.println("Jūs esat atbildējis pareizi uz " + summ +" jautājumiem.");
   System.out.println("Tests ir beidzies.");
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    tiklutests register = new tiklutests();
    register.run(args);
  }
  }

  Thanks in advance.

 2. #2
  Norm's Avatar
  Norm is offline Moderator
  Join Date
  Jun 2008
  Location
  Eastern Florida
  Posts
  20,003
  Rep Power
  33

  Default Re: random taking same values twice

  help me how to make so when it randoms it checks for duplicates?
  Can you write a small, simple code that works on generating unique numbers without all the other things that are in the posted code that makes for confusion?
  I suggest you make a method that is called and returns a unique random number.
  What is the range of the numbers to be returned and how many numbers are needed.

  i'm trying to polish before ...
  The formatting of the code needs to be fixed. Logically nested statements need to be indented. Unformatted code is harder to read and understand.
  Last edited by Norm; 11-02-2015 at 03:25 AM.
  If you don't understand my response, don't ignore it, ask a question.

 3. #3
  karaalis is offline Member
  Join Date
  Oct 2015
  Posts
  3
  Rep Power
  0

  Default Re: random taking same values twice

  Java Code:
  ind = 0;
  String[] questions;
      questions = new String[5];
      questions[0] = "2+2 = ";
      questions[1] = "3+1 = ";
      questions[2] = "4-1 = ";
      questions[3] = "4-2 = ";
      questions[4] = "2+0 = ";
  String[] ans;
      ans = new String[5];
      ans[0] = "answers";
      ans[1] = "answers";
      ans[2] = "answers";
      ans[3] = "answers";
      ans[4] = "answers";
  
     //random
   Random randomize = new Random();
      // from 5 questions it randomizes 3 with duplicates
      for (int i = 0; i <= 3 ; i++) {
      // Here we get and index for question
        ind= 0 + randomize.nextInt(questions.length);
      //Outputs question[index]
   System.out.println(questions[ind]);
     //Takes the same question index and Outputs ans array ( these are answers so user can see choices )
   System.out.println(Arrays.toString(ans[ind]));
  What do you mean by "The formatting of the code needs to be fixed. Logically nested statements need to be indented. Unformatted code is harder to read and understand. "
  Could you give me a sample how to do it, it's my first semester on java... so...

  Thanks again.
  Last edited by karaalis; 11-02-2015 at 03:56 AM.

 4. #4
  jim829 is offline Senior Member
  Join Date
  Jan 2013
  Location
  Northern Virginia, United States
  Posts
  6,226
  Rep Power
  14

  Default Re: random taking same values twice

  First you can create arrays like this:

  Java Code:
  String [] foo = {"1","2","3"};
  int [] nums = {1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  And align your braces in methods and statement blocks:

  Java Code:
  if (a == 10) {
    // do something
    for (int j = 0; j < 10; j++) {
       // repeat something
    }
  }

  And why are you creating a two dimensional array for your strings? Looks like you could just use a single dimension array.

  Regards,
  Jim
  The JavaTM Tutorials | SSCCE | Java Naming Conventions
  Poor planning on your part does not constitute an emergency on my part

 5. #5
  karaalis is offline Member
  Join Date
  Oct 2015
  Posts
  3
  Rep Power
  0

  Default Re: random taking same values twice

  1 more question.
  Java Code:
   
  String[] sv = new String[1];              //masīvs kurā tiks saglabāts studenta vārds uzvārds
  Scanner sc = new Scanner(System.in);          //scanner metode
  System.out.println("Ievadiet Vārdu Uzvārdu zemāk:");  //lietotāja informācija
  for(int j=0; j<1; j++)                 //ievietos cilvēka vārdu uzvārdu ,masīvā.
    sv[j] = sc.nextLine();               //nolasa cilvēka vārdu uzvārdu, kas tiek ievadīts masīvā
  System.out.println("-------------------------------------------------------------------------------------");
  System.out.println("Studenta vārds uzvārds: ");    //lietotāja informācija
  System.out.println(Arrays.toString(sv));       //nolasa masīvu
  System.out.println("-------------------------------------------------------------------------------------");
  how can i put this in a method , so when i run my test it also runs with it.
  This code asks user to enter his name and surname and saves it in array.
  Basically i need to get at least 3 methods in my whole code...
  Last edited by karaalis; 11-02-2015 at 04:42 AM.

 6. #6
  Norm's Avatar
  Norm is offline Moderator
  Join Date
  Jun 2008
  Location
  Eastern Florida
  Posts
  20,003
  Rep Power
  33

  Default Re: random taking same values twice

  how can i put this in a method
  Look at the tutorial on how to write a method: Defining Methods (The Java™ Tutorials > Learning the Java Language > Classes and Objects)

  when i run my test it also runs with it.
  Look at the tutorial on how to call a method: Passing Information to a Method or a Constructor (The Java™ Tutorials > Learning the Java Language > Classes and Objects)

  There are also other good sections in the tutorial. Follow the links to see them.

  Your code already has two methods in it: run() and main(). Look at how they were defined and used.
  If you don't understand my response, don't ignore it, ask a question.

Similar Threads

 1. Updating limits for random int values?
  By Cellie in forum New To Java
  Replies: 3
  Last Post: 05-04-2014, 04:13 PM
 2. Filling array with 10 random values
  By quinnvanorder in forum New To Java
  Replies: 6
  Last Post: 05-26-2012, 09:03 PM
 3. Taking specific values form Array
  By Eleeist in forum New To Java
  Replies: 17
  Last Post: 02-06-2012, 09:10 PM
 4. Replies: 22
  Last Post: 02-05-2012, 10:46 PM
 5. Replies: 0
  Last Post: 02-28-2009, 11:16 AM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •