JFrame always closes despite of option chosen

Printable View