putting GUI onto a futoshiki puzzle

Printable View