Sensing MIDI devices fails on OSX 10.6.6

Printable View