Netbeans output window won't display

Printable View