text file into arrays using StreamTokenizer

Printable View