Recursive Class throws NullPointerException

Printable View