Adding new row kept previous row values.

Printable View