Applet hangs while using JOptionPane.xxx()

Printable View