How set JButton icon Relative to the JButton size???

Printable View